CoolFlyff
Login here with your Username and password.

Slash-Server Admin

Go down

Slash-Server Admin

Post by Guest on Thu Jun 18, 2009 1:16 am

Hey Everyone
I am Slash, One of the server admins of this wonderful server.
Everyone will have fun here.
While i am around, Fun will never rest Very Happy

Guest
Guest


Back to top Go down

Re: Slash-Server Admin

Post by Tony_Mookie on Sat Jun 27, 2009 2:26 pm

So this is where you've been Slash >_>;
avatar
Tony_Mookie

Posts : 8
Join date : 2009-06-27
Age : 22
Location : Việt Nam chơi, cá nhân tôi cho một bài viết dịch thuật của các quy định tại Việt Nam. Chỉ có hỏi tôi câu hỏi bằng tiếng Anh xin vui lòng cho tôi không thể đọc bằng tiếng Việt. Nếu bạn không thể nói được tiếng Anh và muốn loại trong Tiếng Anh thì hãy đến www.translate.google.com và gõ Tiếng Việt -> Tiếng Anh.

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum